Consentimient comunicacions comercials

Dono el meu consentiment exprés per rebre comunicacions comercials posteriors de Grup Costa Pagès, per correu electrònic, SMS i altres mitjans de comunicació ofimàtics, tal com estableix la Llei LSSI/CE 34/2002.

Si vol deixar de rebre publicitat o informacions comercials pot revocar el seu consentiment enviant un correu electrònic a l'adreça canpipa@canpipa.com ,  indicant la paraula BAIXA.

 

Doy mi consentimiento expreso para recibir comunicaciones comerciales posteriores de Grup Costa Pagès, por correo electrónico, SMS y otros medios de comunicación ofimáticos, tal como establece la Ley LSSI / CE 34/2002.

Si quiere dejar de recibir publicidad o informaciones comerciales puede solicitar la baja mandando un correo electrónico a la dirección canpipa@canpipa.com, indicando la palabra BAJA.

 

I give my express consent to receive commercial communications from Grup Costa Pagès, by electronic mail, SMS and other office communication media, as established by Law LSSI / CE 34/2002.

If you want to stop receiving advertising or commercial information you can request the reduction by sending an email to the address canpipa@canpipa.com, indicating the word BAJA.